Vattentemperatur 0.0 C

Lufttemperatur -7.2 C

Kyleffekt -10.5 C

Vindhastighet 2.1 m/s

Vindriktning N

Lufttryck 998 mbar

Luftfuktighet 95 %

Daggpunkt -7.9 C