Vattentemperatur 8.7 C

Lufttemperatur 16.3 C

Kyleffekt 16.0 C

Vindhastighet 1.3 m/s

Vindriktning S

Lufttryck 1031 mbar

Luftfuktighet 65 %

Daggpunkt 9.8 C